Enschedesestraat 68 | 7551 EP Hengelo
074-2424545
secretariaat@drschaepmanstichting.nl

Verzekeringen

De Dr. Schaepmanstichting heeft voor leerlingen, leerkrachten en begeleiders een collectieve ongevallenverzekering en schoolreisverzekering afgesloten. Deze verzekering is van kracht voor ongevallen die zich voordoen gedurende de tijd dat de leerling onder toezicht staat van de school. Ook tijdens activiteiten, die door school worden georganiseerd: schoolreis, kamp, excursies etc. zijn de kinderen verzekerd.

De verzekering dekt de aansprakelijkheid voor zover die niet op een andere verzekering is gedekt. Een afschrift van de voorwaarden is te verkrijgen bij het bovenschools managementteam. 

Een schadeclaim dient ingediend te worden bij de directie van de school. De schadeclaim dient te omvatten:

  • een nauwkeurige omschrijving van het voorval  
  • de hoogte van de geleden schade (met bewijsstukken)
  • motivatie waarom u de Dr. Schaepmanstichting aansprakelijk acht.

De schadeclaim zal doorgestuurd worden naar de verzekeringsmaatschappij die vervolgens met de indiener contact zal opnemen. 

Dr. Schaepmanstichting