Enschedesestraat 68 | 7551 EP Hengelo
074-2424545
secretariaat@drschaepmanstichting.nl

Vervoer van Leerlingen

Ouders zijn samen met de school verantwoordelijk voor het veilig vervoeren van kinderen onder schooltijd of tijdens schoolactiviteiten. Van ouders mag verwacht worden dat ze hun eigen kinderen in de privé-sfeer veilig vervoeren. Als men op verzoek van school kinderen vervoert, mag worden verwacht dat dezelfde veiligheidsregels in acht worden genomen.

In het algemeen gelden onderstaande richtlijnen voor het vervoer in personen auto’s:

  • Er worden niet meer kinderen (passagiers) vervoerd dan er veiligheidsgordels beschikbaar zijn. Iedere passagier dient de veiligheidsgordel te dragen.
  • Kinderen kleiner dan 135 cm met een maximum gewicht van 36 kilo moeten, zowel voorin als achterin de auto, gebruik maken van een geschikt en goedgekeurd kinderzitje of zittingverhoger. Alle anderen moeten de veiligheidsgordel dragen.
  • Op de plaats waar een airbag zit, mogen geen kinderen vervoerd worden in een autostoeltje dat tegen de rijrichting in moet worden geplaatst, tenzij de airbag is uitgeschakeld.
  • Een driepuntsgordel mag niet meer als heupgordel gebruikt worden. Ook gordelgeleiders mogen niet gebruikt worden.
  • Er wordt op gelet dat de kinderen de veiligheidsgordels tijdens het rijden niet afdoen.
  • Kinderen moeten bij voorkeur achterin zitten.
  • Indien aanwezig wordt er gebruik gemaakt van kindersloten.

Op de site van 3VO is meer informatie te vinden over het veilig vervoeren van kinderen.

http://www.veiligverkeernederland.nl/nl/cms/start.htm (u verlaat deze website)

Dr. Schaepmanstichting