Enschedesestraat 68 | 7551 EP Hengelo
074-2424545
secretariaat@drschaepmanstichting.nl

Raad van Toezicht

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en het functioneren van het College van Bestuur en op de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting. De Raad van Toezicht treedt op als formele werkgever van de leden van het College van Bestuur en heeft oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en voor de belangen van iedereen die betrokken is bij het primair onderwijs. Bovendien moet de Raad van Toezicht de begroting en de jaarrekening vaststellen. Daarnaast is de Raad van Toezicht klankbord voor het College van Bestuur.

De heer A.G. Wennink

Voorzitter Raad van Toezicht

Portefeuille: Onderwijs & Identiteit

De heer mr. A.C. Blankestijn

Lid Raad van Toezicht

Portefeuille: Personeel  & Organisatie, Juridische zaken

mevrouw I.C.P.M. Kanger – Cuypers

Lid Raad van Toezicht

Portefeuille: Personeel & Organisatie, Personeelszaken

De heer L.A. Schmid

Lid Raad van Toezicht

Portefeuille: Vastgoed

De heer G.J.C. van de Steeg

Lid Raad van Toezicht

Portefeuille: Financiën

Dr. Schaepmanstichting