Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en het functioneren van het College van Bestuur en op de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting. De Raad van Toezicht treedt op als formele werkgever van de leden van het College van Bestuur en heeft oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en voor de belangen van iedereen die betrokken is bij het primair onderwijs. Bovendien moet de Raad van Toezicht de begroting en de jaarrekening vaststellen. Daarnaast is de Raad van Toezicht klankbord voor het College van Bestuur.

 Voorzitter Raad van Toezicht
De heer drs. J.G.M. Put
Portefeuille: Onderwijs & Identiteit
Lid Raad van Toezicht
De heer mr. A.C. Blankestijn
portefeuille: Personeel &
Organisatie, Juridische zaken
Lid Raad van Toezicht
mevrouw I.C.P.M. Kanger – Cuypers
portefeuille: Personeel &
Organisatie, Personeelszaken
Lid Raad van Toezicht
De heer drs. G.A. ter Ellen
portefeuille: Financiën &
Facilitaire dienstverlening