Enschedesestraat 68 | 7551 EP Hengelo
074-2424545
secretariaat@drschaepmanstichting.nl

MOS

Het Management Overleg Dr. Schaepmanstichting (MOS)

Inleiding
Het Management Overleg Dr. Schaepmanstichting, met als deelnemers leden van het College van Bestuur en de directie van de scholen van de Dr. Schaepmanstichting, staat borg voor de ontwikkeling van een ambitieus en hoogwaardig beleidsontwikkelingtraject.

De rol van het MOS
De rol van het MOS als het specifiek gaat om de beleidsontwikkeling, bestaat onder andere uit:

  • signaleren van relevante ontwikkelingen en die agenderen.
  • meedenken, adviseren en discussiëren over hoe bepaalde beleidsthema’s het best opgepakt kunnen worden en welke aspecten er aan zitten.
  • geven van advies en commentaar op conceptuele stukken die door de voorzitter van een beleidsadviescommissie ter bespreking op de agenda van het MOS staan.
  • geven van commentaar (inhoudelijke beargumenteerde bezwaren / opmerkingen) op een besluit van het bovenschools managementteam.

Aansturing MOS
Het MOS wordt voorgezeten door de voorzitter van het College van Bestuur. De agenda van het MOS wordt onder andere gevuld door:

  • agendapunten vanuit voorgaande MOS-bijeenkomsten.
  • agendapunten die door individuele MOS-leden bij de voorzitter zijn ingebracht.
  • agendapunten die door de voorzitters van de BAC’s zijn ingebracht.
  • agendapunten die door het College van Bestuur worden ingebracht.
  • agendapunten die door de voorzitter zijn geïnventariseerd of anderszins bij hem/haar zijn ingebracht en waarvan hij/zij inschat dat dit binnen het MOS besproken moet worden.
Dr. Schaepmanstichting