Enschedesestraat 68 | 7551 EP Hengelo
074-2424545
secretariaat@drschaepmanstichting.nl

Klachtenregeling

De Dr. Schaepmanstichting kent een klachtenprocedure die geldt voor alle katholieke scholen in Hengelo (O). Het betreft de “Algemene Klachtenregeling“ van de VBKO (de besturenbond). Het gaat om klachten die betrekking hebben op seksuele intimidatie, pesten en agressie. Ook op onderwijskundig gebied kan menklachten hebben die men naar voren wil brengen.
De meeste klachten zullen in onderling overleg op de juiste manier worden afgehandeld. Daarvoor komt de klachtencommissie niet in beeld.
We hanteren het volgende protocol:

  • U neemt eerst contact op met de leerkracht.
  • Als dat niet het gewenste resultaat heeft, wordt de directeur ingelicht.
  • Als, naar het oordeel van de ouders, voorgaande stappen niet tot een oplossing hebben geleid, kan het schoolbestuur proberen te bemiddelen.

Wanneer u vindt dat uw klacht onvoldoende behandeld is of u wilt een en ander buiten de school bespreken, dan kunt u contact opnemen met de externevertrouwenspersoon, die door het bestuur benoemd is. Deze persoon is niet aan één van de scholen van ons schoolbestuur -de Dr. Schaepmanstichting- verbonden. De vertrouwenspersoon voor onze stichting is Anne Overbeek. Zij is te bereiken onder nummer: 06-30642568 of via e-mail: info@anneoverbeek.nl.

Pas wanneer ook daarna afhandeling niet tot tevredenheid heeft geleid, kan men een beroep doen op de Algemene Klachtencommissie.

het adres:

Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
website: www.gcbo.nl

 

Dr. Schaepmanstichting