Enschedesestraat 68 | 7551 EP Hengelo
074-2424545
secretariaat@drschaepmanstichting.nl

College van Bestuur

De Dr. Schaepmanstichting wordt bestuurd door het College van Bestuur. Het College van Bestuur is belast met het bestuur en het beheer van de stichting in haar geheel.

Het College van Bestuur vertegenwoordigt de Dr. Schaepmanstichting en treedt op als werkgever voor alle medewerkers in dienst van de Dr. Schaepmanstichting. Het College van Bestuur wordt in haar werkzaamheden ondersteund door secretariaatsmedewerkers van het bestuursbureau. Het College van Bestuur geeft direct leiding aan alle schooldirecteuren en de medewerkers van het bestuursbureau.

De bevoegdheden en taken van het College van Bestuur zijn vastgelegd in de statuten van de Dr. Schaepmanstichting.

Op het functioneren van het College van Bestuur wordt toegezien door de Raad van Toezicht.

389X6680-bewerkt

Voorzitter College van Bestuur
De heer drs. P.J.G.A. (Peter) Breur
E-mail: peter.breur@drschaepmanstichting.nl

Lid College van Bestuur
De heer H.H. (Herman) Soepenberg
E-mail: herman.soepenberg@drschaepmanstichting.nl

Dr. Schaepmanstichting