Enschedesestraat 68 | 7551 EP Hengelo
074-2424545
secretariaat@drschaepmanstichting.nl

Buitenschoolse opvang (BSO)

Al onze scholen bieden de mogelijkheid om uw kind gebruik te laten maken van naschoolse opvang. Deze opvang wordt georganiseerd door een kinderopvangorganisatie, waarmee het bestuur een convenant heeft afgesloten. Uiteraard bent u als ouder vrij om met een andere organisatie in zee te gaan, dit dient u echter zelf te organiseren.
In sommige gevallen vindt dit plaats in het eigen schoolgebouw maar het kan ook een andere nabij gelegen locatie zijn. 

Voor specifieke vragen over de BSO en de mogelijkheden verwijzen we u naar de directeur of van desbetreffende school. U kunt de adresgegevens vinden in de rubriek “scholen”.

Ook kunt u informatie inwinnen bij één van de kinderopvangorganisaties in Hengelo.

Dr. Schaepmanstichting