Enschedesestraat 68 | 7551 EP Hengelo
074-2424545
secretariaat@drschaepmanstichting.nl

BAC

De beleidsadvies commissies (BAC)

De beleidsadviescommissies zijn de gremia waarin de beleidsvoorbereiding plaats heeft onder voorzitterschap van de portefeuillehouder uit het College van Bestuur. De formele opdracht daartoe ontvangt zij vanuit het College van Bestuur, maar komt tot stand op basis van het overleg tussen de deelnemers aan het MOS.

De Beleid Advies Commissies zijn:

  • Personeel & Organisatie,
  • Onderwijs & Identiteit;
  • Financiën & Facilitaire dienstverlening.

Plaats beleidsadviescommissies
De respectievelijke BAC’s als gremia ontvangen sturing van het lid College van Bestuur, dat als voorzitter van de te onderscheiden BAC’s optreedt.
De respectievelijke BAC’s zijn als gremia verantwoordelijk voor de uitvoering van de  opdracht die aan hen verschaft is, maar alleen de voorzitter kan in formele zin aangesproken worden op het beleidsvoorstel dat door een BAC is voorbereid.
De BAC’s als gremia staan onder toezicht van het MOS, voor zover het de opdrachtformulering en de correcte interpretatie hiervan betreft.
De BAC’s als gremia worden geacht adviezen aan het MOS te vragen, met betrekking tot beleidsvoornemens die in een conceptuele fase zitten.

Rollen van de beleidsadviescommissies
De BAC’s dienen het College van Bestuur gevraagd (opdracht vanuit CvB / MOS) of ongevraagd van advies in beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende zaken.
De BAC’s voeden het CvB / MOS ook met informatie over de deelgebieden P&O, O&I en F&FD.
De BAC’s krijgen een rol in de evaluatie van de beleidsvoorbereiding en de feitelijke realisatie / implementatie van dat beleid.

Dr. Schaepmanstichting