Enschedesestraat 68 | 7551 EP Hengelo
074-2424545
secretariaat@drschaepmanstichting.nl

ANBI

Algemene gegevens voor ANBI


RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) 002931175

Doelstelling: De Stichting heeft zonder winstoogmerk ten doel:

a) de bevordering en instandhouding van primair onderwijs in Hengelo (Overijssel) en rondom liggende gemeenten.

b) naast de onder a) beschreven doelstelling heeft de stichting mede ten doel het (doen) besturen van andere rechtspersonen, die tot doel hebben: het opzetten, het ontwikkelen, het organiseren en het in stand houden van voor- en naschoolse voorzieningen.

Beleidsplan:  klik hier om het beleidsplan te lezen

Beloningsbeleid: de bestuurders van Dr. Schaepmanstichting worden betaald conform de CAO Bestuurders PO.

Financiële verantwoording:   het jaarverslag 2019 is te lezen door op deze link te klikken

Dr. Schaepmanstichting