Enschedesestraat 68 | 7551 EP Hengelo
074-2424545
secretariaat@drschaepmanstichting.nl

Samen sterk in ontwikkeling…

De Dr. Schaepmanstichting staat voor de behartiging en instandhouding van het katholiek en openbaar primair onderwijs in Hengelo. Zij verzorgt goed onderwijs, waarbij het kind centraal staat. 

De stichting wordt gekenmerkt door een brede diversiteit in het onderwijsaanbod met zowel regulier als speciaal basisonderwijs, scholen die werken vanuit vernieuwende concepten. Individuele scholen wordt de mogelijkheid geboden om zich op basis van consensus en in overeenstemming met de aan het onderwijsconcept gestelde kwaliteitseisen te profileren en te onderscheiden. De stichting probeert personeel en ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de besluitvorming, hiervoor zijn verschillende overlegstructuren.


De Dr. Schaepmanstichting staat voor eenheid in verscheidenheid, gelijkvormig waar het moet en onderscheidend waar het van waarde is.

Dr. Schaepmanstichting